Uchwała zarządu

zlecenia kontroli doraźnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach
art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1638) art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331)
Pełna treść dokumentu do pobrania [178,0kB]