Uchwała zarządu

przejęcia od Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu nieruchomości zabudowanych trzema budynkami mieszkalnymi, położonych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 24, 24a i 24b oraz powierzenia wykonywania czynności zarządu w stosunku do tych nieruchomości Śląskiemu
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596) w związku z art. 25d i art. 189 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [78,0kB]