Uchwała zarządu

zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej” oraz zawarcia umowy dotacji
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596)
Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]