Uchwała zarządu

zatwierdzenia Korekty Rocznego Planu Finansowego na 2016 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z § 9 ust. 8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr IV/35/7/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]