Postanowienie

uzgodnienie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „przebudowa wieży Zespołu Pałacowego polegająca na przywróceniu jej dawnej formy w miejscowości Koszęcin przy ulicy Zamkowej 3 na działce nr 2314/680&#822
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [10,0kB]