Uchwała zarządu

opracowania planu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok
art. 41 ust 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 6 Uchwały Nr IV/45/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok
Pełna treść dokumentu do pobrania [106,0kB]