Uchwała zarządu

zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2558/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2013 r.
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 596) oraz art. 3 ust.3 i art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [72,0kB]