Uchwała zarządu

zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
art. 41 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19 poz. 115 z późn. zm../, uchwały Sejmiku Nr II/51/23/2006 z 28.08.2006r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.
Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]