Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Bilskiej – Głównemu Specjaliście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościmi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami), art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami
Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]