Uchwała zarządu

zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Zespołu Pałacowego w Koszęcinie” realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w ramac
art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).
Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]