Uchwała zarządu

ogłoszenia szóstej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi
art.14 ust.1 pkt.6, art.41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.. 1590 z późniejszymi zmianami ), w związku z uchwałą Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” poprzez przyjęcie „ Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020” oraz uchwałą Nr II/48/1/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.
Pełna treść dokumentu do pobrania [17,0kB]