Uchwała zarządu

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
art.41 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [84,0kB]