Uchwała zarządu

udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego.
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 291,0kB]