Uchwała zarządu

Uchawałą nr 153/9/III/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.12.2006r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora-dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im.St.Wyspiańskiego w Katowicach
na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst.jedn.Dz.U. Nr142 z 2001r. poz.1590 z późn.zm.) w związku z treścią art. 15 i 16 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 13 z 2001r., poz.123 z późn.zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [36,0kB]