Uchwała zarządu

wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląski
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [51,0kB]