Uchwała zarządu

wskazania dwóch członków Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia umowy kredytowej przez Województwo Śląskie
art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [62,0kB]