Uchwała zarządu

zawarcia aneksów do umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 87 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]