Uchwała zarządu

nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Jasienica
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm./; art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 460/
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 48,0kB]