Uchwała zarządu

planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2016.04 . część ZDW.
art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 1392 z późń. zmianami), w związku z uchwałą nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 58,0kB]