Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Tekeli – p.o. dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 486 ), § 74 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 45,0kB]