Uchwała zarządu

wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony lat 3, przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie umowy dzierżawy nieruchomości, w drodze bezprzetargowej na rzecz „MAR-BUD” z Rudy Śląskiej, z przeznaczeniem na cele biurowe
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [95,0kB]