Uchwała zarządu

zatwierdzenia rozliczenia środków PFRON wykorzystanych w 2016 r. na tworzenie i bieżącą działalność zakładów aktywności zawodowej.
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.486 z późn. zm.), w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 71,0kB]