Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Figasowi dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Geodecie Województwa
art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 103,0kB]