Uchwała zarządu

zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego - Aktualizacja - na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2096) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [DOCX 21,0kB]