Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z art. 243 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1577)
Pełna treść dokumentu do pobrania [21,0kB]