Uchwała zarządu

przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego
Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) w związku z § 5 pkt 2 załącznika do uchwały nr IV/25/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego” i uchylenia uchwały nr I/11/18/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku
Pełna treść dokumentu do pobrania [190,0kB]