Uchwała zarządu

zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach dotyczącej współpracy przy realizacji zadania wynikającego z ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie przeprowadzania kontroli sposobu wykonywania badań psychologicznych kierowców oraz o
art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 124b ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]