Uchwała zarządu

zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz w związku z Uchwałą nr 34/331/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2006 roku
Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]