Uchwała zarządu

zalecenia bezpłatnych przejazdów Kolejami Śląskimi sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dniach, w których prognozuje się znaczące pogorszenie jakości powietrza
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), §2 uchwały Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
Pełna treść dokumentu do pobrania [43,0kB]