Procedura urzędowa

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego
Informacja jest skierowana do osób ubiegających się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz osób posiadających już uprawnienia przewodnika górskiego.