Uchwała zarządu

przyznania nagrody rocznej za rok 2004 zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych Opery Śląskiej w Bytomiu
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz. 306 z późniejszymi zmianami
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 6,0kB]