Uchwała zarządu

zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla gminy Żarnowiec na lata 2004 - 2011”
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 9,0kB]