Uchwała zarządu

zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 309/KT/2010 z dnia 19 lutego 2010r. z Biurem Konsultingowo-Doradczym Euroekspert dr inż. Jacek Seweryński
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami/, art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/
Pełna treść dokumentu do pobrania [64,0kB]