Uchwała zarządu

w sprawie ogłoszenia i organizacji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pt. „MOJA WIEŚ W EUROPIE” oraz przyjęcie regulaminu konkursu i treści ogłoszenia konkursowego.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 z późn. zm.), załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 54, poz. 329 z późn. zm.),
Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]