Uchwała zarządu

przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 3 samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Straconki 159, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 25,0kB]