Uchwała zarządu

zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy z Gminą Hażlach
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami), art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 80 poz. 526 z późn. zmianami) i art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [55,0kB]