Postanowienie

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na miejski dom spokojnej starości wraz z dobudową szybu windowego" w Ustroniu Lipowcu przy ul. Bernadka 38 (pgr. nr 1394/3).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 13,0kB]