Uchwała zarządu

umorzenia kwoty pożyczki udzielonej Śląskiemu Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowemu im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju, umową nr 2054/ZD/2010 z dnia 10.08.2010 roku
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz w związku z § 5 Zasad i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych, przyjętych Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku.
Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]