Uchwała zarządu

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami )
Pełna treść dokumentu do pobrania [74,0kB]