Uchwała zarządu

wydania opinii
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t. j. Dz. U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194/
Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]