Procedury urzędoweProcedura urzędowa

Szczegółowy tryb postępowania dla zadań objętych Programem WID zadania na drogach wojewódzkich Województwa Śląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego współfinansowane w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego


Procedura urzędowa

Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii