Procedury urzędowe

Procedura urzędowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na produkcji tablic rejestracyjnych Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych

Procedura urzędowa

Szczegółowy tryb postępowania dla zadań objętych Programem WID zadania na drogach wojewódzkich Województwa Śląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego współfinansowane w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego