Procedury urzędowe

Procedura urzędowa

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych. Art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 613 ze zm.).