Procedury urzędowe


Procedura urzędowa

Szczegółowy tryb postępowania dla zadań objętych Programem WID zadania na drogach wojewódzkich Województwa Śląskiego, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego współfinansowane w 2010 r. przez jednostki samorządu terytorialnego