Kalendarz na okres od 18-12-2017 do 24-12-2017


Poniedziałek, 18 grudnia 2017

godz. 10.00

Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Przed sesją Sejmiku Województwa Śląskiego nastąpi uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju. Z rąk harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP światło odbiorą władze województwa, radni, duchowni różnych wyznań.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11.00

XLVII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad rozpatrzona zostanie informacja o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji,
  • przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego,
  • przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:
Przed sesją o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 17.00

Uroczystość wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2017.

Nagrody wręczy członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej o nagrodach na stronie Województwa Śląskiego

Kinoteatr Rialto, ul. św. Jana 24, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 19 grudnia 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 20 grudnia 2017

godz. 9.30

Doroczne spotkanie przedświąteczne z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Kuria Metropolitalna w Katowicach, ul. Jordana 39, Katowice

godz. 10.00

III Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie spotkania przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego przekażą "Betlejemskie Światło Pokoju".

W czasie obrad przedstawione zostaną plany prac komisji Młodzieżowego Sejmiku. Zaplanowano także prezentację zaangażowania Sejmiku w akcję przeciwsmogową.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Śląskie. Dla młodych

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 13.00

LIII sesja Rady Miasta Ruda Śląska.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie organizatora.

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska

Czwartek, 21 grudnia 2017

godz. 11.00

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med Sport Silesia".

Unijna dotacja przeznaczona zostanie m.in. na budowę i wyposażenie budynku laboratorium Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Umowę podpisze marszałek Wojciech Saługa.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.