Kalendarz na okres od 04-12-2017 do 10-12-2017


Poniedziałek, 4 grudnia 2017

godz. 9.30

Konferencja "Psyche i soma w zwierciadle szkolnej rzeczywistości, czyli o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży z perspektywy szkoły, pomocy psychologicznej oraz opieki zdrowotnej".

Konferencja organizowana wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13.30

Spotkanie barbórkowe organizowane przez KWK "Wujek".

Zaproszenie na spotkanie przyjął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Dom Kultury, ul. Wincentego Pola 73, Katowice

5-10 grudnia 2017

Międzynarodowe Targi "Belt&Road Brand" 2017.

Stoisko promocyjne Województwa Śląskiego podczas targów odwiedzi wicemarszałek Michał Gramatyka.

W ramach misji gospodarczej związanej z targami zaplanowano także spotkania m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju, w Federacji Przemysłu i Handlu Shanghai Foreign Investment Development Board, CCPIT Shanghai oraz Shanghai Municipality.

Targi Belt & Road Brand Expo to targi towarów eksportowych z państw z całego świata organizowane w ramach wspierania inicjatywy "Pasa i Szlaku". Obecność handlowców, agentów, importerów, przedstawicieli chińskich sieci dystrybucji daje możliwość pozyskania kontaktów pomocnych przy wejściu na rynek chiński. Celem tegorocznej edycji targów jest zbudowanie platformy handlowej oraz zwiększenie dostępności do rynku chińskiego kolejnych grup produktowych, zwłaszcza z krajów znajdujących się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Shanghai Exhibition Centre, Chiny

Wtorek, 5 grudnia 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 14.00

Koncert z okazji 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zaproszenie na uroczystość przyjął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. Organizatorem spotkania jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 6 grudnia 2017

godz. 10.00

Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych.

Swoje własnoręcznie wykonane wyroby o tematyce świątecznej zaprezentują m.in. pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach wśród prezentowanych wyrobów znajdą się stroiki, serwety, witraże, okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.

Celem rokrocznie organizowanego kiermaszu jest przede wszystkim promocja twórczości i pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Kiermasz potrwa do ok. godz. 14.00.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Obrady będą poświęcone Programowi dla Śląska. Uczestniczyć w nich będzie Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przez Ministerstwo Rozwoju projekt Programu dla Śląska, stanowiący jeden z programów strategicznych Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Spotkanie stanowić będzie kontynuację posiedzenia plenarnego WRDS z 28 lipca 2017 r., również poświęconego tej problematyce.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

I Bieg Mikołajów w Rabce-Zdroju.

W akcji charytatywnej udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty, ul. Dietla 5, Rabka-Zdrój

godz. 13.30

Spotkanie barbórkowe organizowane przez Wyższy Urząd Górniczy.

Zaproszenie na spotkanie przyjął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

Czwartek, 7 grudnia 2017

godz. 9.30

I Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego.

Celem forum jest m.in. promocja szkolnictwa zawodowego, prezentacja oferty szkół i współpracujących z nimi pracodawców oraz prezentacja oferty Młodzieżowego Centrum Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczestnikami forum będą samorządowcy, pracodawcy, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, ale przede wszystkim rodzice i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Podczas spotkania doradcy zawodowi służyć będą pomocą w wybraniu zawodu i przyszłej szkoły zawodowej. Swoje stoiska promocyjne przygotowały szkoły medyczne, branżowe oraz technika. W czasie forum odbędą się warsztaty i prezentacje zawodów dla młodzieży.

W otwarciu forum udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Forum organizowane jest wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym "Metis" w Katowicach.

Więcej o forum na stronie Województwa Śląskiego.

Wyższa Szkoła Techniczna, ul. Rolna 43, Katowice

godz. 9.30

Konferencja "Dobra Energia".

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu spotkań organizowanych we współpracy z urzędami marszałkowskimi. Podobne spotkanie odbyło się już w Katowicach (więcej o spotkaniu w Katowicach).

Warszawska konferencja wzbogacona została o "panel marszałków" - spotkanie z udziałem pięciu członków zarządów województw z województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, łódzkiego i śląskiego. W dyskusji dotyczącej wysiłków na rzecz wsparcia OZE i czystego klimatu uczestniczył będzie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej o spotkaniu na stronie organizatora.

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

godz. 10.00

Konferencja nt. stanu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Efekty realizacji PROW w województwie śląskim".

Spotkanie organizowane jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

Obrady otworzy wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie KSOW.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

XLIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, Sosnowiec

godz. 16.00

"Inspirujące spotkanie z Lokalnymi Bohaterami" - spotkanie podsumowujące przedsięwzięcie "Śląskie. Tu działamy".

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. Jest ono podsumowaniem całorocznego przedsięwzięcia "Śląskie. Tu działamy", na które składały się: akcja "Lokalni Bohaterowie inspirują", Lekcje Obywatelskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, warsztaty "Śląskie bez smogu" oraz Samorządowa Akademia Umiejętności dla urzędników.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Jerzy Owsiak.

Więcej na stronie "Śląskie. Tu rozmawiamy"

Sala A. Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

8-9 grudnia 2017

Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA.

W targach udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Więcej na stronie organizatora.

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce k/Rzeszowa

Piątek, 8 grudnia 2017

godz. 11.00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Katowicach.

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37, Katowice

godz. 13.30

"Barbórkowy jubileusz - 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych".

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Więcej na stronie fundacji.

Sama audytoryjna, Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

Sobota, 9 grudnia 2017

godz. 16.00

Koncert "Musik kennt keine Grenzen".

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie organizatora (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego).

Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice

Niedziela, 10 grudnia 2017

godz. 17.00

Koncert galowy III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra "W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego".

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie festiwalu.

Parafia Ewangelicko-Augsburska, ul. Warszawska 18, Katowice