Kalendarz na okres od 05-03-2018 do 11-03-2018


Poniedziałek, 5 marca 2018

godz. 10.00

Finał XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego.

Nagrody zwycięzcom konkursu (ok godz. 14.00) wręczy wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Organizatorami konkursu są: Związek Górnośląski w Katowicach, Stowarzyszenie Twórczej Edukacji Polonistycznej w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ "Via Linguae". Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Więcej na stronie internetowej konkursu.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11.00

Konferencja "Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce".

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Sala 217, Senat RP, ul. Wiejska 6, Warszawa

Wtorek, 6 marca 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 7 marca 2018

godz. 11.30

I Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich "Miejsca - nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych".

W otwarciu obrad udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej o konferencji na stronie organizatora.

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

godz. 13.30

Panel "Smog w perspektywie lokalnej i krajowej - zagrożenia i rozwiązania".

Panel będzie częścią I Konferencji "Powstrzymać smog - wyzwania i rozwiązania dla Polski".

W dyskusji udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Sala Kinowa, Uzdrowiskowy Instytut Zdrowia, ul. Sanatoryjna 7, Ustroń

Czwartek, 8 marca 2018

godz. 10.00

Briefing na temat kampanii prozdrowotnej

Briefing z udziałem marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi poświęcony będzie działaniom w ramach ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego Roku Profilaktyki Raka Piersi.

Do udziału w briefingu zostali zaproszeni: członek Zarządu Województwa Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz radne Sejmiku Województwa Śląskiego.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

Konferencja "Siła jest kobietą - o źródłach kobiecej siły".

W spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

godz. 13.00

Członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik spotka się z Charge d'Affaires Republiki Południowej Afryki w Warszawie Chrisem Bothą.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 9 marca 2018

godz. 11.00

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego".

Umowę o dofinansowanie inwestycji kwotą ponad 6,5 mln złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podpisze wicemarszałek Michał Gramatyka.

Starostwo Powiatowe w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, Bieruń

godz. 12.00

Spotkanie organizacyjne dotyczące XI Metropolitalnego Święta Rodziny.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora.

Sala "Benedyktynka", Biblioteka Śląska, p. Rady Europy 1, Katowice

godz. 15.00

Okolicznościowe spotkanie działaczy i honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 17.00

Spotkanie "Pierwiastek K" organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W spotkaniu z okazji Dnia Kobiet udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

RIG, ul. Opolska 15, Katowice

Sobota, 10 marca 2018

godz. 14.00

Spotkanie inaugurujące kampanię społeczną "Śląskie. Dla Kobiety".

Akcja związana jest z profilaktyką raka piersi. Skorzystać będzie można m.in. z konsultacji medycznych, porad dietetyków i rehabilitantów. Wydarzenie zakończy (ok. godz. 18:00) występ Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, Jaworzno