Akcja Bezpiecznie Mieszkaj - Bezpiecznie Pracuj - Bezpiecznie Żyj

Organizator: Era Sp. z o.o. w Chorzowie
Data wydarzenia: 14-05-2010

Data zakończenia: 14-05-2010
Miejsce: Siemianowice Śląskie
e-mail: coz@era.com.pl
www: www.era.com.pl

W ramach akcji zorganizowany zostanie IX Turniej Strzelecki