Konferencja pt. Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne

Organizator: Akademia Polonijna w Częstochowie
Data wydarzenia: 14-05-2010

Data zakończenia: 14-05-2010
Miejsce: Częstochowa
e-mail: ap@ap.edu.pl
www: www.ap.edu.pl