XVIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Organizator: Polski Czerwony Krzyż, Śląski Zarząd Okręgowy
Data wydarzenia: 12-06-2010

Data zakończenia: 13-06-2010
Miejsce: Bielsko-Biała
e-mail: Katowice@pck.org.pl