Program RZETELNI DLA BIZNESU

Organizator: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług w Warszawie
Data wydarzenia: 30-06-2010

Data zakończenia: 05-03-2011
Miejsce: Warszawa
e-mail: mzhpiu@mzhpiu.pl
www: www.mzhpiu.pl