Kalendarz na okres od 23-04-2018 do 29-04-2018


Poniedziałek, 23 kwietnia 2018godz. 11.00LI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja o działalności Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych w Bielsku-Białej, w Częstochowie i w Katowicach oraz
raport z wykonania w 2017 roku "Programu przeciwdziałania narkomanii
w województwie śląskim na lata 2017-2020".Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie: • zaciągnięcia kredytów długoterminowych dla Województwa Śląskiego w roku
  budżetowym 2018,

 • wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji
  robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  realizacja których przekracza 1 rok budżetowy,

 • zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 4105 S na terenie gminy Pawłowice
  do kategorii dróg wojewódzkich.


Porządek
sesji
zamieszczono na stronie internetowej Sejmiku Województwa Śląskiego.Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, KatowiceSpotkanie otwarte dla mediów.Uwaga media:

Przed sesją, o godz. 10.45 zapraszamy na briefing dot. m.in. kwestii finansowania
przez NFZ oddziału rehabilitacyjnego w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z
o.o.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.


godz. 18.00Ogłoszenie werdyktu oraz uroczyste wręczenie nagród w VII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.Nagrody wręczy marszałek Wojciech Saługa.Więcej o nagrodzie na stronie
konkursu
.Duża Scena, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Rynek
10Wtorek, 24 kwietnia 2018godz. 9.00Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice


godz. 11.30Otwarcie 10 edycji Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2018.Impreza połączona będzie z 2 edycją Targów Transportu Turystycznego SilesiaCOACHEXPO.
W otwarciu imprezy udział wezmą członkowie Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik
i Henryk Mercik.Więcej o targach SilesiaKOMUNIKACJA
oraz SilesiaCOACHEXPO
na stronie organizatora.Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124,
Sosnowiec


godz. 15.00Otwarcie sezonu żeglugowego w Marinie Gliwice.W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.Marina Gliwice, ul. Portowa 28, Gliwice25-26 kwietnia 2018Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.W czasie obrad przedstawiony będzie m.in. stan realizacji oraz założenia do
nowej perspektywy Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, realizacja
projektów turystycznych na pograniczu polsko-czeskim finansowanych ze środków
programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.Marszałkowie omówią wpływ środków z PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 na
obszary wiejskie, a także kwestię walki ze smogiem w ramach realizacji rządowego
programu "Czyste Powietrze" oraz dalszej restrukturyzacji Przewozów
Regionalnych. Przedstawiona zostanie także informacja nt. działań Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi
w 2018 roku.W obradach udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.Więcej o posiedzeniu na stronie Konwentu
Marszałków Województw RP
.Hotel Gorzelanny, Pokrzywna 76, JarnołtówekŚroda, 25 kwietnia 2018godz. 9.00Posiedzenie Komitetu Sterującego inicjatywy Catching-up Regions.W obradach udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.Biuro Banku Światowego, ul. E. Plater 53, Warszawa


godz. 10.00Spotkanie "Organizacja Transportu Publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii".Spotkanie odbędzie się w ramach Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA
2018. Weźmie w nim udział członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.Więcej na stronie
organizatora
.Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia, ul. Braci Mieroszewskich 124,
SosnowiecCzwartek, 26 kwietnia 2018godz. 10.30Konferencja prasowa nt. inauguracji i finału tegorocznej INDUSTRIADY.W czasie spotkania przedstawione zostaną także pierwsze szczegóły z programu
święta Szlaku Zabytków Techniki.W spotkaniu udział biorą: • Wojciech Saługa - marszałek Województwa Śląskiego

 • Henryk Mercik - członek Zarządu Województwa Śląskiego

 • Arkadiusz Czech - burmistrz Tarnowskich Gór

 • Piotr Kuczera - prezydent Rybnika

 • Anna Dziewit-Meller - pisarka, dziennikarka, felietonistka


Do dyspozycji dziennikarzy będą również: • Marek Zieliński - dyrektor Ars Cameralis Silesiae Superioris

 • Adam Kowalski - zastępca dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

 • Adam Hajduga - kierownik referatu promocji dziedzictwa industrialnego
  w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Uwaga media: przewidziano specjalny transport dla dziennikarzy, rezerwacja
miejsc: info@cameralis.art.pl.Zabytkowa Kopalnia Srebra, ul. Szczęść Boże 81, Tarnowskie Góry


godz. 11.00Otwarcie nowej świetlicy dla oddziału B2 w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju.W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe, ul. Dietla 5, Rabka-ZdrójPiątek, 27 kwietnia 2018godz. 10.00Otwarcie nowego dworca autobusowo-kolejowego w Cieszynie.Inwestycja "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie"
dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.Dworzec ul. Hajduka 10, Cieszyn


godz. 12.00Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.W obradach udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.Sala Szara (285), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice


godz. 16.30Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straż Pożarnej Kotulin.W obchodach uczestniczył będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.OSP Kotulin, ul. Kolejowa 4, KotulinSobota, 28 kwietnia 2018godz. 14.00Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia telewizji TVS.Zaproszenie na koncert przyjął marszałek Wojciech Saługa.pl. Sławika i Antalla (przed halą Spodek), Katowice