Kalendarz na okres od 02-10-2017 do 08-10-2017


Niedziela, 1 października 2017

godz. 10.00

Dzień otwarty na Stadionie Śląskim

Modernizacja Stadionu Śląskiego dobiegła końca, co oznacza, że obiekt rozpoczyna swoją działalność. 1 października jego bramy otworzą się dla wszystkich sympatyków sportu i rozrywki.
Dzień Otwarty Stadionu Śląskiego odbędzie się 1 października. W tym dniu od godz. 10.00 do 18.00 będzie można bezpłatnie wejść na obiekt i zobaczyć, jak wygląda po modernizacji. Na tę okoliczność przygotowane zostaną pamiątkowe bilety, które rozdawane będą przed bramami stadionu.

Dniu Otwartemu towarzyszyć będzie PKO Silesia Marathon, którego uczestnicy finiszować będą właśnie na stadionie (ok. godz. 11.20). Podczas Dnia Otwartego wspominać będziemy również mecz Polska - ZSRR z 1957 roku (o godz. 16.15). W meczu wspomnień, w specjalnie szytych strojach, takich, w jakich grano w 1957 roku, wystąpi Reprezentacja Śląska Oldbojów oraz zaproszeni goście.

Ponadto, w czasie imprezy będzie można skorzystać z licznych atrakcji sportowych i rekreacyjnych przygotowanych przez Stadion Śląski we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i AWF Katowice i wysłuchać wyjątkowych audycji radiowych o historii Stadionu Śląskiego przygotowanych przez Polskie Radio Katowice i Ars Cameralis.

Zakończenie zwiedzania zaplanowano na godz. 17.30.

Stadion Śląski, Park Śląski, Chorzów


2-6 października 2017

Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa weźmie udział w wyjeździe studyjnym do Rumunii organizowanym w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania funduszy europejskich, które mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich, poznanie działania gospodarstw edukacyjnych, ekologicznych i owczarskich, które prowadzą sprzedaż bezpośrednią.

W wyjeździe weźmie udział ok. 40 partnerów KSOW, rolników, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz prowadzących gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne.

Rumunia

Poniedziałek, 2 października 2017

godz. 10.00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Spotkanie poświęcone będzie propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących przedsiębiorstw energochłonnych. Wnioskodawcą tematyki obrad jest strona związkowa NSZZ Solidarność.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 3 października 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

Członek Zarządu Henryk Mercik weźmie udział w spotkaniu z okazji Dnia Jedności Niemiec.

Konsulat generalny RFN, ul. Podwale 76, Wrocław

Środa, 4 października 2017

godz. 10.00

Warsztat w subregionie zachodnim "Klimatyczna edukacja. Dlaczego warto uczyć, jak dbać o czyste powietrze".

Spotkanie odbywa się w ramach akcji "Śląskie bez smogu!" - cyklu spotkań z mieszkańcami dot. podejmowania działań mających na celu walkę z niską emisją, będącego kontynuacją procesu partycypacji społecznej w regionie. Projekt realizowany jest we współpracy z "Gazetą Wyborczą".

Więcej na stronie powietrze.slaskie.pl

Teatr Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1, Rybnik

Czwartek, 5 października 2017

godz. 10.00

Seminarium "Podyplomowe studia z wiedzy o regionie".

Spotkanie związane jest nowym kierunkiem podyplomowych studiów z wiedzy o regionie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W czasie seminarium przedstawiony zostanie charakter studiów, program, a także propozycja mechanizmu finansowania z udziałem środków samorządu Województwa Śląskiego. W otwarciu spotkania udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Audytorium, Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

godz. 13.30

Debata " Edukacja pracowników JST w zakresie (cyber)bezpieczeństwa".

W dyskusji udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka. Debata odbywa się w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Więcej na stronie forum.

Sala 24, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 15.30

Debata "Samorządowy budżet zdrowia dziś i jutro, czyli jak sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom?".

W dyskusji udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka. Debata odbywa się w ramach XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

Więcej na stronie forum.

Sala 6, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

Piątek, 6 października 2017

godz. 17.00

Obchody 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego.

W programie obchodów znalazły się m.in.:

godz. 17.00

Spacer z Wojciechem Korfantym po Sejmie Śląskim (atrakcja przygotowana przez Teatr Śląski).
Pl. Sejmu Śląskiego, Katowice
Złożenie wspólnego wieńca pod pomnikiem Wojciecha Korfantego

godz. 18.00

Westybul - koncert muzyków Filharmonii Śląskiej
Sala Sejmu Śląskiego - Sejm Śląski w słowie i obrazie
Odsłonięcie tablicy informacyjnej o Sejmie Śląskim

wejście do Gmachu Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46.

godz. 19.00

Zwiedzanie wystaw:

  • "Sfrunął na Śląsk orzeł biały…",
  • "Śląskie posłanki" grafiki Marty Frej,
  • Konstanty Wolny - pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego,
  • Sejm Śląski w dokumentach i fotografii

Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Sobota, 7 października 2017

godz. 17.00

Gala Reformacyjna z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji.

W czasie uroczystości Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny przedstawi program "Solus Christus" - program utworów sakralnych, złożony z opracowań m. in. Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Françoisa-Josepha Gosseca, Césara Francka.

Zaproszenie na galę przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

NOSPR, plac Wojciecha Kilara 1, Katowice