Kalendarz na okres od 16-04-2018 do 22-04-2018


Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

godz. 9.00

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik spotka się z Alfredo Retortillo - Ministrem Turystyki, Handlu i Ochrony Konsumentów w Rządzie Kraju Basków (Hiszpania).

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim będzie pierwszym punktem wizyty delegacji z Kraju Basków. Rząd Kraju Basków przygotowuje się do stworzenia sieciowego produktu turystyki industrialnej związanej z dziedzictwem przemysłowym regionu. Goście są zainteresowani sposobem zarządzania Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W rozmowach udział weźmie także Javier Puertas, doradca Rządu Baskijskiego i przewodniczący Baskijskiego Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Przemysłowego. W ramach dwudniowej wizyt w województwie śląskim goście odwiedzą m.in. Kopalnię Guido w Zabrzu, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach oraz Muzeum Śląskie w Katowicach. Po wizycie w województwie śląskim delegacja udaje się do Zagłębia Ruhry.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 17 kwietnia 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

19-20 kwietnia 2018

XXXVI obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

W posiedzeniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Polonia Palace Hotel, al. Jerozolimskie 45, Warszawa

Czwartek, 19 kwietnia 2018

godz. 11.00

Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze odprawiana w ramach obchodów 20-lecia Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

We mszy uczestniczył będzie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Klasztor OO. Paulinów, Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego 2, Częstochowa

Piątek, 20 kwietnia 2018

godz. 12.00

Obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia Klub Śląskich Amazonek.

W obchodach udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

godz. 17.00

Gala Laureatów Zawiercia.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Sala Widowiskowa, Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. A. Mickiewicza, ul. Piastowska 1, Zawiercie

godz. 18.00

Koncert Julity Mirosławskiej i zespołu Concerto Polacco "Muzyka protestanckiego Cieszyna".

Koncert odbywa się w ramach finisażu wystawy "Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku".

Zaproszenie na koncert przyjął członek Zarządu Henryk Mercik.

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice