Kalendarz na okres od 12-02-2018 do 18-02-2018


Poniedziałek 12 lutego 2018

godz. 10.00

Konferencja inaugurująca Samorządowy Rok Rzeki Odry 2018.

Podczas posiedzenia zaplanowane zostało uroczyste podpisanie przez Komitet Honorowy przygotowanego Listu Intencyjnego w sprawie współdziałania w ramach Samorządowego Roku Rzeki Odry 2018. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala 1222 (sala posiedzeń Sejmiku), Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław

godz. 11.00

XLIX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad zostanie przedstawione sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030,
  • zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok,
  • przyznania pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku,
  • przyjęcia załącznika do „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” pod nazwą „Ramy finansowe Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2018”.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media: Przed sesją o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.

Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek 13 lutego 2018

godz. 8.00

Spotkanie eksperckie w ramach platformy Coal Regions in Transition.

Celem spotkania będzie omówienie wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej profilu województwa śląskiego w oparciu o dokumenty strategiczne poziomu regionalnego i krajowego oraz prezentacja propozycji przedsięwzięć do inicjatywy Coal Regions in Transition, które zostaną następnie przedstawione 26-27 lutego br. w Brukseli.

Z końcem 2017 r. Komisja Europejska zainicjowała nową inicjatywę skierowaną do regionów górniczych będących w okresie transformacji w UE. W ramach tej inicjatywy zaplanowano utworzenie platformy współpracy dla regionów górniczych w okresie transformacji oraz powołanie Krajowych Zespołów Operacyjnych, które mają pracować nad konkretnymi rekomendacjami dla regionów pilotażowych. W Polsce regionem pilotażowym jest województwo śląskie.

W spotkaniu będzie uczestniczył wicemarszałek Michał Gramatyka.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa 14 lutego 2018

godz. 11.00

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Inicjatywa ma na celu stworzenie nowej instytucji kultury działającej na rzecz zachowania dziedzictwa postindustrialnego województwa śląskiego. Sygnatariuszami listu są: Województwo Śląskie, Miasto Chorzów, Miasto Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W imieniu Województwa Śląskiego list podpisze członek Zarządu Henryk Mercik.

dawna elektrownia Huty Królewskiej, ul. Metalowców, Chorzów

Czwartek 15 lutego 2018

godz. 9.30

4 Design Days.

III edycja największego w tej części Europy wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. W otwarciu wydarzenia udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1, Katowice

godz. 16.00

Wieczernica poświęcona ocenie przebiegu powstania styczniowego i jego wpływu na kształtowanie postawy patriotycznej narodu polskiego.

Organizatorem spotkania jest Muzeum Miejskie „Sztygarka” i Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej „Odrodzenie”. Zaproszenie na spotkanie przyjęła członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69, Dąbrowa Górnicza

Piątek 16 lutego 2018

godz. 11.30

Podpisanie umowy na dofinansowanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Umowę podpiszą członek Zarządu Henryk Mercik oraz Bartłomiej Szewczyk – dyrektor placówki.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

V Sesja Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Sala konferencyjna nr 1, Stadion Śląski, ul. Katowicka 10, Chorzów

godz. 15.30

Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie.

Dwusemestralne Podyplomowe Studia z Wiedzy o regionie zawierają interdyscyplinarne elementy dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody. Absolwenci nabędą kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach i instytucjach kultury. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Sobota 17 lutego 2018

godz. 17.00

Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2017.

Nagrody przyznawane są osobom, które uzyskały najwyższe laury podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostw świata (senior, młodzieżowiec, junior), mistrzostw Europy (senior, młodzieżowiec, junior), mistrzostw Polski (junior) oraz uzyskały w swojej dyscyplinie wynik będący rekordem świata. Nagrody wręczy marszałek Wojciech Saługa.

Aula, Stadion Śląski, Park Śląski

godz. 18.00

Uroczysta repremiera odrestaurowanego filmu K. Kutza „Perła w koronie”.

Podczas spotkania, poza Kazimierzem Kutzem, obecni będą odtwórcy głównych ról: Bernard Krawczyk i Olgierd Łukaszewicz; autorka kostiumów do filmu Barbara Ptak oraz opiekun artystyczny produkcji Wiesław Zdort. W wydarzeniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Kinoteatr „Rialto”, ul. św. Jana 24, Katowice