Kalendarz na okres od 06-11-2017 do 12-11-2017


Poniedziałek, 6 listopada 2017

godz. 11.00

Wręczenie Nagrody im. Karola Miarki - wyróżnienia przyznawanego przez marszałków województw opolskiego i śląskiego.

Laureatami Nagród im. Karola Miarki są osoby upowszechniające kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej. Wyróżnienie wręczane jest od 1983 roku w październiku - w rocznicę urodzin Karola Miarki.

W programie uroczystości: wprowadzenie prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej; wystąpienia marszałków województw opolskiego i śląskiego; wręczenie nagród laureatom oraz występ kwartetu smyczkowego Dell'arte.

Nagrody laureatom z województwa śląskiego wręczy członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, Katowice

godz. 13.00

Podsumowanie konkursu "Sawka rysuje - Ty piszesz dialogi" w ramach kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020.

Na spotkaniu rysownik Henryk Sawka opowie o swoich wrażeniach z rysowania na rzecz kampanii "Śląskie - przyspieszamy!". Mistrz wykona również "na żywo" rysunek, który zostanie wręczony laureatowi nagrody głównej w konkursie "Sawka rysuje - Ty piszesz dialogi".

W czasie spotkania Marszałek Wojciech Saługa przybliży nabory wniosków zaplanowane na 2018 rok.

Kawiarnia przy Scenie w Malarni (parter), Teatr Śląski, ul. Teatralna 3A, Katowice

Wtorek, 7 listopada 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13.00

Konferencja "W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie".

W otwarciu obrad udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Konferencję organizuje Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, ul. Roosevelta 26, Zabrze

Środa, 8 listopada 2017

godz. 10.00

Konferencja "Dobra Energia".

"Dobra Energia" to cykl konferencji regionalnych poświęcony poszanowaniu energii cieplnej i elektrycznej, odnawialnym źródłom energii i niskoemisyjnym systemom grzewczym, a także poprawie efektywności energetycznej w budownictwie.

Więcej na stronie powietrze.slaskie.pl

Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, Katowice

godz. 10.00

I Regionalne seminarium "Praca z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach traumy".

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądów i ich organów pomocniczych.
Wydarzenie będzie stanowiło okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zwiększenie praktycznych umiejętności z zakresu wpływu złożonej traumy rozwojowej na rozwój dziecka oraz pogłębienie współpracy interdyscyplinarnej w kontekście pracy z dzieckiem po doświadczeniu traumy.

Konferencję otworzy członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Organizatorem spotkania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach.

Więcej na stronie ROPS.

Quality Silesian Hotel, ul. Szybowcowa 1 A, Katowice

godz. 10.45

Lekcja Obywatelska w Jaworznie.

Lekcja odbywa się w ramach cyklu spotkań, których celem jest edukacja młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w zakresie samorządności, wiedzy o regionie, budowy podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości ekologicznej.

Do projektu zakwalifikowano 25 szkół z terenu województwa śląskiego.

Zajęcia podzielone są na trzy 45-minutowe lekcje prowadzone przez profesjonalistów w formie ciekawego wykładu i kreatywnych warsztatów. Podczas pierwszej godziny uczniowie zapoznają się z informacjami dotyczącymi samorządności oraz historii i geografii regionu. Druga godzina pozwoli zapoznać się z mechanizmami przygotowania budżetu obywatelskiego/inicjatywy oddolnej, co da szansę na wypracowanie pomysłu na autorski projekt o charakterze ekologicznym. W czasie trzeciej godziny młodzież pozna narzędzia marketingowe umożliwiające im przygotowanie podstaw kampanii promocyjnej zachęcającej do głosowania na dany projekt.

Ostatnim - integralnym - etapem lekcji obywatelskich jest udział uczniów w konkursie "Nasz pomysł na EKO Śląskie". Wypracowane podczas lekcji projekty ekologiczne, wzbogacone działaniami promocyjnymi, będą rywalizować o uznanie komisji konkursowej. Autorzy sześciu najlepszych projektów zostaną zaproszeni wraz z klasą do finału konkursu mającego miejsce w grudniu br. w Katowicach. W finale uczniowie "na żywo" przedstawią swój projekt wraz z kampanią promującą oraz wezmą udział w quizie wiedzy o samorządności i regionie.

Więcej na stronie turozmawiamy.slaskie.pl

III LO im. Orła Białego, Osiedle Podłęże, ul. Towarowa 61, Jaworzno

Czwartek, 9 listopada 2017

godz. 10.00

Konferencja prasowa dotycząca kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Kawiarnia przy Scenie w Malarni (parter), Teatr Śląski, ul. Teatralna 3A, Katowice

godz. 19.00

Koncert w ramach II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Gitara jako instrument solowy oraz w kameralistyce".

W czasie uroczystości wicemarszałek Michał Gramatyka wręczy prof. Alinie Gruszce Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Sala Koncertowa, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, Katowice

Piątek, 10 listopada 2017

godz. 10.00

Otwarcie odnowionego przedszkola we Włodowicach.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Przedszkole, ul. Krakowska 15, Włodowice, pow. zawierciański

Sobota, 11 listopada 2017

godz. 10.00

Narodowe Święto Niepodległości.

O godzinie 10.00 przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach wystąpi Orkiestra Dęta Katowice oraz chór uczniów X LO im. Ignacego J. Paderewskiego w Katowicach. Następnie o godz. 10.30 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. abp. Wiktora Skworca. Oprawa artystyczna przygotowana została przez Chór Filharmonii Śląskiej. O godz. 12.00 uczestnicy przybędą pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 12.30 rozpoczną się uroczystości przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego:

  • odegranie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt,
  • przemówienia,
  • uroczysty apel pamięci,
  • salwa honorowa,
  • złożenie wieńców pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego,
  • defilada,
  • występ Orkiestry Dętej Katowice.

W uroczystościach uczestniczył będzie marszałek Wojciech Saługa.

Archikatedra Chrystusa Króla (ul. Powstańców)
Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego (pl. Bolesława Chrobrego)
Katowice

Niedziela, 12 listopada 2017

godz. 17.00

"50 lat minęło" - koncert podsumowujący obchody 50-lecia nadania praw miejskich Miastu Łazy.

Zaproszenie na koncert przyjął wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Hala sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościuszki 46, Łazy