Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG

Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki Polskiej i Wynalazczości HALLER PRO INVENTIO
Data wydarzenia: 20-06-2018

Data zakończenia: 21-06-2018
Miejsce: Katowice - MCK