Kalendarz na okres od 08-12-2003 do 14-12-2003


Poniedziałek, 8 grudzień 2003

godz. 9:00

Forum Gospodarcze pod patronatem marszałka Województwa Śląskiego.

Forum jest częścią odbywających się Dni Szwecji. W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Organizatorem forum jest Okręgowa Izba Przemysłowa-Handlowa w Tychach.

Zameczek Myśliwski, Promnice

godz. 10:30

Uroczyste obchody 45-lecia Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Śląskiego.

W uroczystości udział weŹmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz.

"Zameczek", ul. Oświęcimska 1, Siemianowice Śląskie

godz. 14:00

Uroczystoć wręczenia certyfikatu ISO Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów oraz Zarządowi Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

W uroczystości udział weŹmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras.

Zakład Produkcji Wody, Goczałkowice

godz. 17:00

Uroczystość wręczenia nagród wydawnictwa Raport "Filar raportu '2003" oraz nagród wydawnictwa Ekoprofil "Jakoć dla środowiska '2003".

W uroczystości udział weŹmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras.

Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, Sosnowiec

Wtorek, 9 grudzień 2003

godz. 8:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 10 grudzień 2003

godz. 10:00

Posiedzenie Zarządu Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny.

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela.

Zamkowa 2, Mikołów

godz. 15:30

Spotkanie nt. promocji gospodarczej Koszęcina.

W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz.

Pałac, ul. Zamkowa 3, Koszęcin

11-12 grudzień 2003

Spotkanie Konwentu Marszałków Województw RP.

W programie posiedzenia przewidziano m.in. omówienie Programu Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków Publicznych, omówienie strategii absorpcji rodków z funduszy strukturalnych UE oraz możliwoci finansowani z nich regionalnych strategii innowacji. W obradach uczestniczyć będzie m.in. Wicepremier, Minister Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej Jerzy Hausner.

Hotel "Dwór Ostoya", Jasionka k/Rzeszowa

11-14 grudzień 2003

Wizyta marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego w Księstwie Asturii (Hiszpania).

Rozmówcami marszałka Michała Czarskiego będą: prezydent Rządu Księstwa Asturii Vicente Alberto Álvarez Areces, przewodniczący Parlamentu Jesús Alvarez, burmistrzowie miast Gijón i San Martin del Rey Aurelio oraz prezydenci Izb Handlowych regionu. Przewidziano także prezentacje potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego, rozmowy z ministrem Gospodarki, Przemysłu, Środowiska oraz Kultury i Turystyki. W delegacji uczestniczyć będą m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik oraz wiceprezes Kopex S.A. Jerzy Harasimowicz.

Oviedo, Asturia, Hiszpania

Czwartek, 11 grudzień 2003

godz. 8:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Szkolenie dotyczące finansowania inwestycji infrastruktury wiejskiej ze rodków Programu SAPARD i Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem szkolenia jest Śląski oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie oraz WFOŚiGW. W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 12 grudzień 2003

godz. 10:00

II Forum ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest społeczna konsultacja planu zagospodarowania przestrzennego. W czasie dyskusji przedstawiona zostanie projekt planu oraz prognoza jego oddziaływania na rodowisko. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa przedstawiająca analizy i studia planistyczne wykonane w ramach prac nad planem. W spotkaniu uczestniczyć będzie członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Spotkanie z dyrektorami nauczycielskich kolegiów języków obcych i szkół medycznych.

W spotkaniu udział weŹmie wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński.

Orodek szkoleniowy WOM Częstochowa, Kociuszki 99, Złoty Potok

godz. 17:00

Uroczysta Gala VI edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

W uroczystoci udział weŹmie członek zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz.

Sala Kongresowa, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Warszawa

Niedziela, 14 grudzień 2003

godz. 19:00

Koncert laureatów VII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.

Zaproszenie na koncert przyjął wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński.

Sala im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice