Obchody Jubileuszu 70-lecia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Organizator: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach
Data wydarzenia: 20-06-2018

Data zakończenia: 20-06-2018
Miejsce: Katowice