Kalendarz na okres od 04-09-2017 do 10-09-2017


Poniedziałek, 4 września 2017

godz. 13.00

Szlak Magnatów Przemysłowych – spotkanie dot. utworzenia szlaku atrakcji związanych ze spuścizną magnatów industrializacji, którzy przyczynili się do rozwoju przemysłowego regionu.

W spotkaniu uczestniczył będzie członek Zarządu Henryk Mercik.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 5 września 2017

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 6 września 2017

XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju.

godz. 11.00

Posiedzenie Zarządu Związku Województw RP.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Pawilon Województwa Małopolskiego, Krynica Zdrój

godz. 13.15

Panel smogowy „How to effectively reduce SMOG” w ramach XXVII Forum Ekonomicznego.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Stary Dom Zdrojowy, Budynek E – Sala Balowa, Krynica Zdrój

godz. 14.00

Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

W trakcje spotkania zostaną omówione główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia oraz nastąpi wybór przewodniczącego Rady. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 7 września 2017

godz. 9.30

Konferencja „Śląskie – przyspieszamy! Co nowego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020?”.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany stan realizacji RPO WSL 2014-2020, miejsce województwa śląskiego na tle innych regionów, obecne nabory oraz szczegóły dotyczące nowego narzędzia dofinansowania szkoleń dla firm. Odbędzie się również prezentacja kampanii „Śląskie – przyspieszamy!”.

W spotkaniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Lokal Drzwi Zwane Koniem, ul. Warszawska 37, Katowice

Piątek, 8 września 2017

godz. 10.00

I Uniwersyteckie Dni Onkologiczne.

Organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinika Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii i Radioterapii oraz Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych w Katowicach.

W otwarciu spotkania udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

godz. 18.00

Uroczystość zakończenia II etapu rewitalizacji Muzeum Śląskiego w Katowicach. Otwarcie budynku łaźni głównej.

W wydarzeniu udział wezmą marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Henryk Mercik.

Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

9-10 września 2017

VI Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie.

Przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową, Lwowską Radę Miejską oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. W programie festiwalu zaplanowano wystawę prezentującą potencjał turystyczny i programy edukacyjne polskich miast i województw oraz miast i rejonów obwodu lwowskiego, koncerty polskich i ukraińskich grup. W ramach Festiwalu zostanie również zorganizowane Forum Partnerstwa, podczas którego odbędzie się debata na temat ukraińsko-polskiego partnerstwa w zakresie rozwoju obszarów górskich, dyplomacji kulturalnej i reformy decentralizacji.

W wydarzeniu udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Rynek, skwer „Na Wałach”, Lwów, Ukraina

Sobota, 9 września 2017

godz. 18.00

Soli Deo per Mariam. Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim.

Koncert dziękczynny za Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Śląskiej. Libretto – ks. Tadeusz Golecki, muzyka i dyrygentura – Hubert Kowalski i Piotr Pałka.

W wydarzeniu udział wezmą marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Filharmonia Śląska, ul. Sokolska 2, Katowice

Niedziela, 10 września 2017

godz. 11.00

Pochód Gwarkowski z okazji Święta Miasta Tarnowskie Góry – Gwarki 2017.

W wydarzeniu udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Start – Jednostka Wojskowa, ul. Opatowicka 57, Tarnowskie Góry