Patronaty


Górniczy Koncert Noworoczny

Organizator: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Data wydarzenia: 15-01-2018

Data zakończenia: 15-01-2018
Miejsce: Katowice
IX Kolędnicy z Żytomierza

Organizator: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie
Data wydarzenia: 08-01-2018

Data zakończenia: 16-01-2018
Miejsce: Polska, Województwo Śląskie